Medisch Dossier mei 2012 over Homeopathie en kanker

Bij een evaluatie van het werk van de Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation, werd
duidelijk dat tussen 1990 en 2005 21.888 patiënten met kwaadaardige tumoren met alleen homeopathie werden behandeld – zonder chemotherapie of bestraling.

Uit de klinische rapportages bleek dat de tumoren volledig in regressie gingen (dat wil zeggen, niet meer aantoonbaar waren) in 19 procent ofwel 4158 van de gevallen. Bij nog eens 21 procent (4596 patiënten) stabiliseerde of verbeterde de ziekte. Degenen bij wie de toestand stabiliseerde, werden vervolgens nog twee tot tien jaar gevolgd om te zien of er verbetering optrad.

Hieruit valt af te leiden dat homeopathische geneesmiddelen op zichzelf 40 procent van alle kankerprocessen onderdrukken of in ieder geval stabiliseren, een succespercentage dat overeenkomt met de beste resultaten van de conventionele behandeling − en dan zonder de slopende neveneffecten van chemotherapie en bestraling.

Los daarvan is de aldaar toegepaste therapie – het Banerjiprotocol – ook getest in het laboratorium. Het bleek dat twee van de gebruikte middelen – Carcinosinum en Phytolacca – net zo effectief waren tegen borstkankercellen als het cytostaticum Taxol2.”

Homeopathie beïnvloedt kankercellen

Uit Nieuwsbrief KVHN maart 2011:

Homeopathie beïnvloedt kankercellen

Al dan niet homeopathie gebruiken bij de behandeling van kanker is nog steeds een controversieel onderwerp. Onderzoekers aan de universiteit van Texas bestudeerden de werking van vier gepotentieerde middelen (Carcinosinum, Phytolacca, Conium en Thuja) op menselijke borstkankercellen. Er kon een celdodend effect vastgesteld worden. De biologische activiteit van deze middelen werd dus aangetoond en kan nu breder onderzocht worden.
Bron: ABC Gezondheid