Medisch Dossier mei 2012 over Homeopathie en kanker

Bij een evaluatie van het werk van de Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation, werd
duidelijk dat tussen 1990 en 2005 21.888 patiënten met kwaadaardige tumoren met alleen homeopathie werden behandeld – zonder chemotherapie of bestraling.

Uit de klinische rapportages bleek dat de tumoren volledig in regressie gingen (dat wil zeggen, niet meer aantoonbaar waren) in 19 procent ofwel 4158 van de gevallen. Bij nog eens 21 procent (4596 patiënten) stabiliseerde of verbeterde de ziekte. Degenen bij wie de toestand stabiliseerde, werden vervolgens nog twee tot tien jaar gevolgd om te zien of er verbetering optrad.

Hieruit valt af te leiden dat homeopathische geneesmiddelen op zichzelf 40 procent van alle kankerprocessen onderdrukken of in ieder geval stabiliseren, een succespercentage dat overeenkomt met de beste resultaten van de conventionele behandeling − en dan zonder de slopende neveneffecten van chemotherapie en bestraling.

Los daarvan is de aldaar toegepaste therapie – het Banerjiprotocol – ook getest in het laboratorium. Het bleek dat twee van de gebruikte middelen – Carcinosinum en Phytolacca – net zo effectief waren tegen borstkankercellen als het cytostaticum Taxol2.”

Chocolade echt goed voor het hart

BAARN – Goed nieuws voor chocoladeliefhebbers: het bruine goud is nu officieel goed voor het hart. Wie ruim chocolade eet, vermindert het risico op hartziektes met eenderde, meldt het British Medical Journal maandag.

De onderzoeksresultaten, die maandag gepresenteerd werden op een congres voor cardiologen in Parijs, bevestigen eerdere studies naar de gezondheidseffecten van chocola voor het hart.

De gezonde eigenschappen van chocola, worden toegeschreven de antioxidant-werking en de ontstekingsremmende eigenschappen van de cacao. Zo zou chocolade de bloeddruk helpen verlagen en gezondheidswinst kunnen opleveren bij diabetes.

Nu hebben dokter Oscar Franco en zijn collega’s van de universiteit van Cambridge eerdere onderzoeken naast elkaar gelegd om de effecten van chocolade op hartaanvallen, beroertes en andere hart- en vaataandoeningen goed te bekijken.

Meta-analyse
Zij analyseerden de data van zeven studies, waaraan in totaal ruim honderdduizend mensen met en zonder hartaandoeningen deelnamen. Van ieder onderzoek vergeleken zij de groep met de grootste chocoladeconsumptie met de groep die de minste chocolade at.

Geen afname hartstilstand
Uit vijf van de onderzoeken kwam een duidelijke relatie tussen hogere chocoladeconsumptie en een verlaagd risico op hart- en vaataandoeningen. De wetenschappers ontdekten dat “de hoogste chocoladeconsumptie leidde tot 37 procent minder kans op hart- en vaataandoeningen en 29 procent minder risico op beroertes, vergeleken met de respondenten die weinig chocolade aten”. Er werd geen significante afname gevonden in het risico op hartstilstand.

De studies maakten geen onderscheid in pure of melkchocolade en omvatte ook de populaire chocoladerepen, chocolademelk, chocoladekoekjes en -mousse.

Kanttekening
Toch plaatsen de wetenschappers een kanttekening bij hun onderzoek. Hoewel de gezondheidsbevorderende effecten van chocola dus wel degelijk aanwezig zijn, is het niet de bedoeling nu de hele dag snoeprepen naar binnen te werken. Omdat dat soort snacks zeer calorierijk zijn, kan overconsumptie juist tegenovergesteld werken en de risico’s op overgewicht, diabetes en hartziektes vergroten.

Verder onderzoek is dus noodzakelijk om de gezondheidswinst van de chocolade te behouden, maar het vet- en suikergehalte te verlagen.

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat in 2030 meer mensen zullen overlijden aan hart- en vaataandoeningen. Een gezonde levensstijl met gevarieerde voeding en voldoende beweging is de beste manier om de risico’s te beperken.

Door: Franca van Dalen
Bronnen: EurekAlert
29-08-2011

Wetenschappelijk bewijs

Homeopathie en bewegingsapparaat

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van homeopathie op klachten als fibromyalgie, lage rugpijn, spierpijn en arthritis, ofwel klachten van het bewegingsapparaat.

Er zijn talloze wetenschappelijke studies en onderzoeken die het bewijs van werkzaamheid leveren.

Klik hier voor wetenschappelijke studies over homeopathie en het bewegingsapparaat.

Bron: info@vereniginghomeopathie.nl