Helft van de medicatie is nutteloos

Bernard Debré (afgevaardigde UMP Parijs) en professor Philippe Even (ex-decaan universiteit van Parijs) hebben een bom gelegd onder de medische wereld. Ze beschreven 4000 medicamenten in een rapport, en daaruit bleek dat de helft van alle farmaceutische medicatie nutteloos is. Bovendien wordt een vijfde slecht verdragen en is 5% zelfs heel gevaarlijk. Paradoxaal genoeg wordt 75% terugbetaald.

De farmaceutische industrie komt slecht uit het rapport. De twee Fransen noemen de farmaceutische industrie ‘de lukratiefste, de meeste cynische en de minst ethische van alle industrieën’. En ze gaan nog verder: ‘Het rapport had 30 jaar eerder geschreven moeten worden ten behoeve van het welzijn van de burger.’ Onder andere voor cholesterolverlagers is het rapport vernietigend: geslikt door 3 à 5 miljoen Fransen terwijl het twee miljard euro kost. Volledig nutteloos.

Bron:
Le Monde, 13/9/2012 « Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux » www.abcgezondheid.be

Veranderingen op uw nota per 2013

Per 1 januari 2013 zijn o.a. klassiek homeopaten verplicht 21% btw te berekenen. Daarom zijn de tarieven met 21% btw verhoogd. De nieuwe tarieven kunt u vinden op de pagina werkwijze.

Op de nota moet voortaan ook het polisnummer van uw ziektekostenverzekering en uw burgerservicenummer (BSN) vermeld worden. Wilt u daarom bij het bezoek uw zorgpas meenemen?

Indien hier vragen over zijn kunt u contact opnemen met Maaike Bijl, via de contactgegevens zoals hiernaast omschreven.

Medisch Dossier mei 2012 over Homeopathie en kanker

Bij een evaluatie van het werk van de Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation, werd
duidelijk dat tussen 1990 en 2005 21.888 patiënten met kwaadaardige tumoren met alleen homeopathie werden behandeld – zonder chemotherapie of bestraling.

Uit de klinische rapportages bleek dat de tumoren volledig in regressie gingen (dat wil zeggen, niet meer aantoonbaar waren) in 19 procent ofwel 4158 van de gevallen. Bij nog eens 21 procent (4596 patiënten) stabiliseerde of verbeterde de ziekte. Degenen bij wie de toestand stabiliseerde, werden vervolgens nog twee tot tien jaar gevolgd om te zien of er verbetering optrad.

Hieruit valt af te leiden dat homeopathische geneesmiddelen op zichzelf 40 procent van alle kankerprocessen onderdrukken of in ieder geval stabiliseren, een succespercentage dat overeenkomt met de beste resultaten van de conventionele behandeling − en dan zonder de slopende neveneffecten van chemotherapie en bestraling.

Los daarvan is de aldaar toegepaste therapie – het Banerjiprotocol – ook getest in het laboratorium. Het bleek dat twee van de gebruikte middelen – Carcinosinum en Phytolacca – net zo effectief waren tegen borstkankercellen als het cytostaticum Taxol2.”